Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Өгүүллүүд оноор
1995. 
1.     Монголчуудын өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх уламжлалын үүсэл "Мэргэжлийн боловсрол"  1995. № 17. 73-43 дахь тал.
2.     Өрх гэрийн хүмүүжлийн уламжлал "Улаанбаатар" сонин. 1995. №92, 93 /нүүр/
3. Монгол, Солонгосын өрх гэрийн хүмүүжлийн уламжлалын нийтлэг тал. "Улаанбаатар" 1995. № 129. 130 /нүүр/
4. Найрын хүмүүжүүлэх нөлөө. "Улаанбаатар'" 1995. № 147. 148. /нүүр/
5. Өрх гэрийн сурган хүмүүжүүлэх үүрэг "Монголжингоо" сонин. 1995. № 3.
6. Овгоо тогтоон угийн бичгээ хөтлөе. "Монголжиногоо" сонин. 1995. № 7.
7.     Монгол гэр бүлийн үүсэл. "Монголжингоо" сонин. 1995. №8-9. 

1996. 
8.     Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн онцлог. "Улаан-баатар" сонин. 1996. № 05,06. /1,5 нүүр/
9.     Монгол гэр бүлийн үүсэл. "Улаанбаатар" сонин 1996. № 26, 27. /бүтэн нүүр зурагтай/
10. Их гэр бүл. "Улаанбаатар" сонин. 1996. № 49, 50. /хагас нүүр/
11. Тулгар эхийг энэрэх ёс. "Улаанбаатар" сонин. 1996 № 82, 83 /нүүр/
12. Хадны зураг сүг -Угийн бичигтэй холбогдох нь. "Улаанбаатар" сонин. 1996. № 94-96 /нүүр/
13.   Монгол гэр бүлийн үүсэл. /Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын Эрдэм шинжилгээний бичиг/ 1996. № 1/1. 81-86 дахь тал.
14.   Монгол, Солонгос, Өвөр монгол хувцасны хоорондын холбоо хамаарал. "Улаанбаатар" сонин. 1996. № 182, 183. 
1997. 
15.   Монгол Боржигин ба Солонгосын Ким. "Улаанбаатар" сонин. 1997. 1. 1. № 01 /1181/
16. Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн тогтолцоо "Боловсрол судлалын үндэс" номын 63-67 дахь тал. УБ. 1997.
17. Монгол гэр бүлийн сургалтын асуудалд. Боловсролын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан "Сургалт-уламжлал-орчин үе"  Үндэсний семинарын товхимол. 1997. 11-рсар.
18. Монгол, Турк гэр бүл судлалын асуудалд. "Улаанбаатар" сонин. 1997. № 233 

1998. 
19.   Монгол- Японы харилцаа: эрт, эдүгээ. УБ., 1998. /Монгол, Японы гэр бүл судлалын асуудал/ 68-71 дэх тал.
20. Монгол их гэр бүл. Монголын гэр бүлийн харилцааны уламжлал, шинэчлэл /ном. УБ., 1998. 5-18 дахь тал./
21. Монгол, Азийн гэр бүлийн судлалын асуудалд. УБИС-ийн Түүхийн тэнхимийн "Эрдэм шинжилгээ Заах аргын бичиг" УБ., 1998. № 1. 4-7 дахь тал.
22. Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл. "Улаанбаатар" сонин. 1998. № 22-23. /нүүр/
23. Хүүхдийн нярай, хөхүүл үеийн хүмүүжил. "Улаанбаатар" сонин. 1998. № 42-43. /нүүр/
24. Мандал уулын хадны зураг дурслэлийн зарим онцлог. "Улаанбаатар" сонин. 1998. № 52-53. /нүүр/ 
25. Монголчуудын гэр бүл, сургалт хүмүүжлийн үүсэл, хөгжил. "Отгонтэнгэр" дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний  хурлын илтгэлийн товчлол. УБ., 1998. 4-5 дахь тал. 

1999. 
26. Боржигин найр, хүмүүжүүлэх нөлөө. /Боржигин судлал, Цуврал № 01. 118- 134 дэхтал. УБ., 1999/
27. Монголчуудын гэр бүлийн сургалт, уламжлал, шинэчлэл /Их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ. 1999. 84 дэх тал./
28. Монголчуудын гэр бүлийн сургалт, хүмүүжлийн үүсэл. /ХИС-ийн 20 жилийн ойд гаргасан эрдэм шинжилгээний сэтгүүл/ У Б., 1999. 36-42 дахь тал.
29. Монголчуудын гэр бүлийн сургалт хүмүүжлийн уламжлал. /ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүд эмхтгэл. УБ., 1999. 18 дахь тал/.
30. Монгол гэр бүлийн судлал, цаашдын төлөв /Монголын хүүхдийн эрхийн төв, бага насны хүүхдийн  боловсролын Монголын холбооны эрдэм шинжилгээний бичиг/ УБ., 1999. 3-12 дахь тал.

2000. 
31.  "Гэр бүл-гал голомт" Дал сонин. 2000. № 7.
32. Монгол, өрнө, Дорно гэр бүлийн судлалын асуудал. ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэнгийн Олон улс судлал сэтгүүл. 2000. № 1. 53-58 дахь тал.
33. Монгол, Солонгос гэр бүл судлалын асуудал. Монгол-Солонгосын эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ., 2000. № 1. 67-72 дахь тал.

2001. 
34.   Их гэр бүл. МУИС. Олон улсын харилцааны дээд сургуулийн "Алтан аргамж" сэтгүүл. 2001. № 4. 153-160 дахь тал.
35. Гэр бүл -XXI зуун. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2001. № 3. 99-102 дахь  тал.
36. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлал шинэчлэл. УБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2001. Т-П дэвтэр 21. 228-239 дэх тал.
37. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлал шинэчлэл /XX зууны Монголын боловсрол судлал/. БСШУ -ны Яам,  Боловсролын хүрээлэнгийн хэвлэл. УБ., 2001. 64-67 дах тал.
38.   Монголчуудын гэр бүлийн сургалт, уламжлал,шинэчлэл. "Монголын гал голомт" сонин. 2001. IVcap. 
39.   Монгол гэр бүл-Монгол хүн төлөвших их сургууль. "Хүүхдийн эрх хөгжил" Монголын хүүхдийн төлөө Үндэсний хорооны сонин. 2001. № 03, 04. /24, 25/.
40.   Эх түүх, эх оронч хүмүүжлийн уламжлал,шинэчлэл. /БСШУЯ, Батлан хамгаалах яамнаас эрхлэн гаргасан "Эх оронч үзэл, даяаршил" онол,практикийн үндэсний бага хурлын материал/ УБ., 2001.42-49 дэхтал.

2002.    
41.   Монгол Их гэр бүл. "Гэр бүл-гал голомт" сургалт номын 167-175 дахь тал. 2002.
42. Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжүүлэх зүй. /Монголын боловсрол судлаач эрдэмтдийн сонгомол өгүүллийн түүвэр. XX зуун./ УБ., 2002. 327-330 дахь тал.
43. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. УБ., 2002. № 1. 29-33 дахь тал. 
44. Монгол, Японы зан заншлын уламжлалыг харьцуулан судлах нь. "Олон улс судлал" сэтгүүл. УБ., 2002. №1, 58-64 дэх тал.
45. Монголын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн уламжлал, шинэчлэл /Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн Яам,        Удирдлагын академи, НҮБ-ийн Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн сан, Гал голомт үндэсний хөдөлгөөнөөс зохион байгуулсан "Өнөөгийн Монголын гэр бүл:      хөгжлийн чиг хандлага" онол практикийн бага хуралд тавьсан илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ., 2002. 24-31 дэх тал.
46. "Өрхийн зан заншлын уламжлалын асуудал" Их засаг Их сургуулийн "Чингис судлал сэтгүүл" 2002. №4,5. 86-88 тал.
47. Монгол, Солонгосын Их гэр бүл-хүмүүнлэгийн уламжлал. "Боловсрол судлал" 2002. №4. 42-44 дэх тал.
48. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. 2002. №1.
49. Японы хүүхдийг хүмүүжүүлдэг уламжлалт арга. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. 2002. №5. 60-63 дахь тал.

2003. 
50.   Гэр бүл-XXI зуун. МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2003. №3. 177-180 дахь тал.
51. Монгол хүүхэд-Гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. 2003. №04..43-48 дахь тал.
52. Монгол хүүхэд-Гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. "Боловсрол судлал" сэтгүүл. 2003. №01. 15-22 дахь тал.
53. Монголын орчин үеийн өрх бүлийн нийгмийн дүр төрх. ШУТИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2003. №01. 107-110 дахь тал.
54.   Харцаар хүмүүжүүлэхүй. "Боловсрол судлал"сэтгүүл. 2003. №06. 45-46 дахь тал.
55. Монгол гэр бүл судлал./Мөнх-Ану дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2003. №1. 13-19 дэх тал.
56. "Монгол гэр бүл хэдийд үүссэн бэ?" "Шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн" сэтгүүл. 2003. 16-17 дахь тал.
57. Солонгосын орчин үеийн гэр бүлийн нийгмийн дүр төрх. МУИС. Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль. "Социологи" сэтгүүл. 2003. №215 /21/. 89-94 дэх тал.
58. Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн уламжлал. /"Нийгмийн ажил" ном. 2003.193-205 дахь тал.

2004.    
59.   Монгол гэр бүл хэдийд үүссэн бэ? "Za Za" сонин. 2004. №7
60. Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн үүсэл. "Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг" 2004. №02. 12-23 дахь тал.
61. "Харцаар хүмүүжүүлэхүй..." УБДС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2004. №01/02. 122-123 дахь тал.
62. Глобальчлал ба Монголын Нүүдэлчдийн гэр бүл. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2004. 126-129 дэх тал.
63.   "Хотжилт-Нүүдэлчдийн гэр бүл-өөрчлөлт"МУБИС. Түүхийн салбарын багш нарын эрдэм
шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлийн эмхэтгэл.2004.V cap.
64.   Гэр бүлийн боловсрол чухал боллоо. "Орон нутгийн удаирдлага" онол, практик, арга зүйн сэтгүүл. 2004. №2/28. 11-15 дахь тал.
65. Монгол гэр бүлийн өөрчлөлт шинэчлэлт."Өнөөгийн Монголын гэр бүлийн хөгжлийн чиг хандлага" онол-практикийн 11 бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ.. 2004. 16-25 дахь тал.
66.  XXI зуун-Монгол гэр бүл: Өөрчлөлт, шинэчлэлт, бодлого. ХИС-ийн "Эрин зуун-Шинжлэх ухаан" сэтгүүл. 2004. 43-50 дахь тал.

2005. 
67.   Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн үүсэл. МУИС. "Монгол судлал" сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний Хаврын бага хурал. /Илтгэлийн хураангуй/. 2005. 51-53 дахь тал.
68. Удам сайтай гэр бүлээс л уг сайтай, тэнгэрлэг хүмүүс төрдөг. /"Тэнгэрлэг хүмүүс"сонин. 2005. №7,8./
69. Yr-гэр бүлийг холбох гүүр. "өнөөдрийн Монгол" 2005. №167. 
70.   Хотжилт-Гэр бүл- Хүүхэд. "Монголын  хүүхдийн хөгжил, судлалын асуудлууд" Монгол оронд хүүхдийн байгууллага, хөдөлгөөн үүссэний 80 жилийн ойд зориулсан Онол-пракгикийн бага хуралд тавьсан илтгэлийн эмхэтгэл. УБ., 2005. х.30-33.
71. "Монгол хүүхэд судлал"-ыг хөгжүүлье. "өнөөдөр"сонин. 2005. №112.
72. Монгол хүүхэд уяандаа чангардаг. /"Өнөөдөр" сонин. 2005. №112/
73. Хүүхэд судлалыг хөгжүүлж, хүүхдээ эзэнтэй болгомоор. /"Улаанбаатар" сонин. 2005. №104, 105/
74. "Хотжилт-Гэр бүл-Хүүхэд" ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2005. №07. 126-128 дахь тал.
75   Холын хамаатнууд хоорондоо гэрлэсэн тохиолдлууд гарч байна. /"Тэргүүн" сонин. 2005.№20/
76. Бид хөдөлгөөний хомсдолд орсоор байх уу. /Хүмүүсийн амьдрал"/ сонин. 2005. №23/
77. Амар хялбар сонирхлоос хамтран амьдрагчид олширч байгаа. . /"Тэргүүн" сонин. 2005. №08/
78. XXI зуун-Монгол гэр бүл: Өөрчлөлт, шинэчлэлт, бодлого. МУБИС. "МЕНТАЛИТЕТ" сэтгүүл. 2005. №2. 159-166 дахь тал. 
79.   Цагаан cap "яршигтай" гэдэг нь. "Монгол гэр бүл"сэтгүүл. 2005. №01. 82 дахь тал.
80.   "Монгол ёс заншил" хичээлийн сургалтын үлгэрчилсэн төлөвлөгөө. Угийн бичгээ мартаж болохгүй. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2005. №2. 105-108 дахь тал.
81.   Эр хүн судлалыг үүсгэн хөгжүүлье. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2005. №03. 64-68 дахь тал. 

2006.    
82.   Монгол хүүхэд-гэр бүлийн хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. ОТИС. Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд /цуврал/ 2006. 63-70 дахь тал.
83. Эхийн хэвлийгээс сургахын учир. /Өнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №92/
84. Хүүхдийг шийтгэх, шагнах аргын хүмүүжил. /"Өнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №44/
85. Гэр бүлийн боловсрол чухал боллоо. Мөнх-Ану дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2006. №1/3. 62-69 дэх тал.
86.   Мэдээллийн нөлөө. "Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2006. №07. 16 дахь тал.
87.   Гэрлэх нас оройтож. эмээ, өвөө болох нас залуужиж  байна. "Шилдэг" сэтгүүл. 2006. №08-09. 24-26 дахь тал.
88. Ye хоорондын хүйтрэл. "Өнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №121.
89. Зөөлөн дулаан үг айлын жавар үргээдэг. "The Brain Bread" сэтгүүл. 2006. №01.р.54-55.
90. Оюун санааны хөндийрөл. "Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2006. № 10. 10-11 дэх тал.
91. Секс бол гэр бүлийн харилцааны далд шалтгаан. "Хөх толбо" 2006.10.25. /Туршилтын дугаар/.
92. Гэр бүлийн харилцаа. "Гялбаа" сэтгүүл. 2006. №26. 32-33 дахь тал.
93.   Хайр үгүй болох нь. ' Гoo Монгол" сэтгүүл. 2006. №002. 8-9 дэх тал.
94. Эрчүүдийн дотоод сэтгэл рүү өнгийе. /"Өнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №7./
95. Эр хүн судлалыг үүсгэн хөгжүүлье. "Монголын жендер судлал" сэтгүүл. 2006. №01. 34-36 дахь тал.
96.   XXI зууны Монгол гэр бүлийн өөрчлөлт. "Өнөөдрийн Монгол" сонин. 2006. №210.
97. XXI зуун- Монгол гэр бүл: өөрчлөлт, шинэчлэлт, бодлого. Отгонтэнгэр их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2006. 79-83 дахь тал.
98. Солонгосын орчин үеийн гэр бүлийн нийгмийн дүр төрх. Отгонтэнгэр их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд /цуврал/. 2006. 90-97 дахь тал.
99. Миний зөвлөгөө. №01. 'Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2006. №01. 109-111 дэх тал.
100. Монгол гэр бүл судлал. "Монгол гэр бүл"сэтгүүл.2006. №02. 54-58 дахь тал.
101. Найрын хүмүүжлийн нөлөөг бууруулахгүй  байгаасай. Миний зөвлөгөө №03. "Монгол гэр бүл"сэтгүүл. 2006. №03. 50-56 дахь тал.
102. Гэр бүлийн боловсрол чухал боллоо. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2006. №4. 20-29 дэх тал.
103. Монгол Гэр бүлийн онцлог, харилцаа. ' Гoo Монгол" сэтгүүл. 2006. №001. 10-12 дахь тал.
104. XXI зүүны эхэн- Монгол гэр бүл: Өөрчлөлт, шинэчлэлт, бодлого. "Манай Монгол" сэтгүүл. 2006. №1-2 /27-28/. 65-69 дэх тал.

2007 
105  Удам угсаагаа мэдэж эрхэмлэн явцгаая. "Нээлттэй сургууль" сонин. 2007. №01.
106. Хүнлэг чанар /хүмүүжил/-ыг сүрагчдад төлөвшүүлэх асуудалд. "Нээлттэй сургууль" сонин. 2007. №02.
107. Нутаг орны хөгжил-Гэр бүл /Чингис хаан ба Хэнтий аймгийн хөгжил, дэвшил/ Улсын эрдэм шинжилгээний хурлын материал. УБ., 2007. 40-44 дэх тал.
108. Монголын Нууц товчоонд өрх бүлийн ёс уламжлалаас тусгасан нь. "Боржигин судлал" сэтгүүл. 2007.01/04. 23-29 дэх тал.
109. Хүүхэд эзэнгүйдсээр байх уу? "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2007. №1. 89-91 дэх тал.
110. Монгол, өрнө, Дорнын гэр бүлийн зан заншлын уламжлалыг харьцуулан судлах нь. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2007. №01. 19-31 дэх тал.
111. Эр хүн та эмэгтэй хүнтэй, Эмэгтэй та ч гэсэн. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2007. №03. 3-106 дахь тал.
112. Гэр бүлийн харилцаа /цуврал 1,2/. "Монгол гэр бүл" сэтгүүл. 2007. №4 (10).
11З. Удам угсаагаа эрхэмлэх ёсон. "Шинжлэх ухаан танин мэдэхүй" сэтгүүл. 2007. №07/46/. 27-30 дахь тал.
114. Монгол, Солонгос, Өвөр монгол хувцасны хоорондын холбоо хамаарал. "Улаанбаатар" сонин. 1996. №182, 183.

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats