Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
ГЭР БҮЛ СУДЛАЛЫН АСУУДЛААР ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ТАВЬСАН ИЛТГЭЛҮҮД:
2011/04/06
                    МОНГОЛ ГЭР БҮЛИЙН СУРГАН ХҮМҮҮЖИЛ:
 Монгол Улсын Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яам, Монголын эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх холбоо, Хүүхдийн төлөө  Үндэсний төвөөс гэр бүлийн асуудлаар хамтран хийсэн онол-практикийн бага хуралд "Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн үүсэл" сэдвээр тавьсан илтгэл. Үлаанбаатар. 1994. XI cap. 0,3х.х.
 "Хадны зураг Угийн бичигтэй холбогдох нь" УБИС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл. 1996. IV cap. 0,5х.х.
 Угийн бичгийн үүслийн тухайд "Залуу удирдагч сан", Монголын Залуучуудын Холбооноос зохион байгуулсан Их, дээд сургуулиудын багш, оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, шилдэг бүтээлийн хуралд тавьсан илтгэл. 1996. IV cap. 0,2х.х.
 "Угийн бичиг-эрүүл чийрэг байх нэг үндэс" Монголын Үндэсний олимпийн Академийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1996. V cap. 0,4х.х.
 "Угийн бичиг, түүний үчир холбогдол" УБИС-ийн 45 жилийн ойд зориүлж БГДС-ийн хийсэн онол-эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1996. Х.31.
 Хадны зураг сүгээр монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн үүслийн түүхийг мөшигсөн нь. /Мөн дээрхи хуралд тавьсан илтгэл./1997. IV. 0,6х.х.
 Монгол гэр бүлийн уламжлал, шинэчлэл. Эрүүл мэнд-нийгмийн хамгааллын яамны харъяа Залуучууд гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн газар, Монголын Энх тайвны эмэгтэйчүүдийн холбооноос Улаанбаатар, Эрдэнэт хотуудад зохиосон бага хурал-семинарт тавьсан илтгэл. 1997.5.0,8х.х.
 Монгол гэр бүлийн сургалтын асуудлууд. Боловсролын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан "Сургалт-орчин үе¬уламжлал" Үндэсний сөминарт 1997 оны XII cap. 0,5 х.х.
 Монголчуудын гэр бүлийн сургалтын үүсэл. Монголын өв уламжлал, ёс заншил хөдөлгөөнөөс хийсэн "Нүүдлийн соёл иргэншил- гэр бүлийн сургалт" эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл.
1998. II cap. 0,6х.х.
 Монгол гэр бүлийн үүсэл, уламжлал, шинэчлэл. / ЭМНХ Яам, УБ хотын захиргаанаас хамтарч хийсэн Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл/1998. II cap. 0,7 х.х.
 Удам угсаагаа мэдэж угийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдол. /ЭМНХЯ-ны Гэр бүл, эмэгтэйчүүд, залуучуудын газар, МЗХ-оос олон улсын гэр бүлийн өдөрт зориулж, "Бат тогтвортой гэр бүл-нийгмийн хөгжлийн үндэс" хурал/ 1998. V cap. lx.x.
 Монголчуудын гэр бүлийн сургалт хүмүүжлийн үүсэл. /ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал/. 1999.IX cap.  0,8 х.х.
 Нүүдэлчид-Хүүхэд-Бэлчээр /Нүүдэлчдийн Соёл иргэншлийн олон улсын хүрээлэнгээс хийсэн "Нүүдэлчид-бэлчээр" олон улсын анхдугаар эрдэм шинжилгээний хурал. Ү Б., 1999. 0,3х.х/.
 Өрх гэр үндэсний уламжлал. /Хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн асуудлаархи үндэсний хөтөтбөрүүдийн хэрэгжилтийн байдал, цаашдын зорилт сэдвээр зохиогдсон НХХЯ-ны семинарт тавьсан илтгэл. 2001.IV cap. 0,3х.х/. 
 Эх түүх, эх оронч үзлийн уламжлал шинэчлэл. /БХЯ, БСШУЯ-наас зохион байгуулсан хурал. 200l.X cap. 0,6х.х/
 Монгол хүүхэд-хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. Хан-Хөхий орчуулагчийн дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2003. Ill cap. 0,6 х.х.
 Монгол хүүхэд- хүмүүжлийн язгуур /суурь/ орчин. ОТИС. 2003. Ill cap. О.бх.х.
 Монголчуудын гэр бүл, сурган хүмүүжлийн үүсэл. /МУИС, Монгол хэл, соёлын сургууль. "Монгол судлал" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал/. 2005. 0.4х.х.
 Бөртэ-Эв нэгдлийн хүмүүжил-Орчин цаг. "Чингис хаан ба Их Монгол улс- 800" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Өндөрхаан. 2006. 0,8х.х.
 Боржигин судлалын төвийн үйл ажиллагаа, зорилт. /Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан "Боржигин түүх, соёлоо дээдэлье" онол-практикийн бага хурал/. 2006. 4х.х.
 Нутаг орны хөгжил-гэр бүл. /"Чингис хаан ба Хэнтий аймгийн хөгжил дэвшил" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал/, Өндөрхаан хот. 2007. 0,3х.х.
 Монгол Гэр бүл: тулгамдсан асуудлууд. "Өнөөгийн Монгол гэр бүлийн хөгжлийн чиг ханддага" онол-практикийн бага хуралд тавьсан илтгэл. 0,5х.х.

                     МОНГОЛ ГЭР БҮЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ТӨЛӨВ:
 Монгол гэр бүл судлал цаашдын төлөв. /"Гэр бүл хүүхдийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх орчин" Монголын Хүүхдийн Эрхийн төв. Бага насны хүүхдийн боловсролын Монголын холбооноос хийсэн онол эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1999. XII cap. lx.x./
 Монгол гэр бүлийн уламжлал шинэчлэл /Хүүхдийн эрхийн төв, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хамтарсан хурал. 2000.11 сар.0,4 х.х./
 "Гэр бүл XXI зүүн" Отгон гэнгэр Их сургуулийн "Гэр бүл-соёлын бичил орчин" эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2001. Ill cap. 0,6х.х.
 Гэр бүл-XXI зуун. ХИС-ийн зохион байгуулсан сургууль дунд эрдэм шинжилгээний багш нарын хурал, 2001. V cap. 0,8х.х.
 Монголчуудын гэр бүлийн уламжлал шинэчлэлийн асуудалд ХИС-ийн "Даярчлал-шинэчлэл-чанар" багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2002. IV cap. 0,4
Х.Х.
 Монголын гэр бүлийн сүрган хүмүүжлийн үламжлал шинэчлэл /МҮ Өрөнхийлөгчийн Тамгын газар, НХХЯ, Үдирдлагын акадөми, НҮБ-ийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн сан, Гал голомт үндэсний хөдөлгөөнөөс зохион байгүүлсан "внөөгийн Монгол гэр бүл: Хөгжлийн чиг хандлага" онол-практикийн бага хурал. 2002. V cap. 0,5х.х/
 XXI зүүны гэр бүлийн төлөв. Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2003. Ill cap. 0,4х.х.
 Хотжилт-гэр бүл- хүүхэд. /Монгол оронд Хүүхдийн байгүүллага. хөдөлгөөн үүссэний 80 жилийн ойд зориүлсан "Монголын Хүүхдийн хөгжил, сүдлалын асүүдлүүд" онол-практикийн бага хурал/. 2005. 0,3х.х.


                  МОНГОЛ, АЗИЙН ГЭР БҮЛ СУДЛАЛААР:
 "Монгол, Солонгос гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлалын нийтлэг тал". Монголын Залуучуудын Холбоо, "Залуу удирдагч сан"-гаас зарласан Их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн уралдаанд тусгай шагнал хүртсэн. 1995. V cap. lx.x.
 Монгол, Солонгос гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлалын нийтлэг тал-БН Солонгос улсын Солонгосын санд болсон Гадаад орнуудын "Солонгос судлаачдын хурал" 0,2х.х. Сеүл., 1995 он. X cap. 0,6х. х.
 Монгол, Солонгосын гэр бүл судлалын асуудалд. / Солонгосын KBS телевизийн корпорац, МУИС-ийн олон улсын харилцааны дээд сургуулиас хийлгэсэн "Солонгос судлалын асуудал" эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл/ 1997-1 cap. 0,4х.х. 
 Монгол, Түрк гэр бүл судлалын асуудалд. /УБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл/ 1997. IV cap. 0,3х.х.
 К вопросү изүчөния Монгольской и Корейской сөмьи. /Бурятия-Корей родство культур и перспективы сотрудничества/ г. Улан-Үдэ. 25 июля. 1997 п.л. 0,6. 
 Монгол, Япон гэр бүл судлалын асуудалд "Монгол -Японы уламжлал соёл" эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1999. V cap. 0,4х.х.
 Төв Азийн нүүдэлчдийн угийн бичгийн үүсэл. Дорно өрнийн холбоо. /МУИС-иас зохион байгуулсан "Монгол судлал" нэрт хаврын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал./ 2001. V cap. 0,8х.х. 
 Төв Азийн нүүдэлчдийн гэр бүлийн хүмүүжил. / Нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг судлах Олон улсын хүрээлэнгээс зохион байгүүлсан Олон үлсын II их хурал/ 2001. VIII cap. 0,4х.х.
 Монгол, Япон бүүвэйн дууг харьцуулан судлах нь. /ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал/ 2001. V cap. О.бх.х.
 Солонгос судлалын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв. ШУА-ийн 40 жилийн ойд зориүлсан Олон улсын судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан "Монгол Олон улс судлал" эрдэм шинжилгээний хурал. 2001. XI cap. 0,3х.х.
 Монгол, Өрнө, Дорнын орнуудын гэр бүлийн зан заншлыг харьцуулан судлах нь /МУИС-ийн Монгол хэл соёлын сургуулийн "Монгол судлал" олон улсын эрдэм шинжилгээний намрын бага хурал. 2001. X cap. 0,7х.х.
 Монгол, Солонгос гэр бүл судлалын асуудалд / Монгол, Солонгос эрдэмтдийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2002. II cap. 0,6х.х. 
 Солонгосын орчин үеийн гэр бүлийн нийгмийн дүр төрх. /туршлага, сургамж/. ОТИС. 2003. Ill cap. 0,8х. х.
 Глобальчлал ба Монголын нүүдэлчдийн гэр бүл. /Jeju-Mongol International Seminar/. 2004.4x.x. 
 Монгол Их гэр бүл-Төрт ёс-Уламжлал /INTER¬NATIONAL  CONFERENE  OF  MUNKHTENGER STUDIES/. UB.2006. 0,2x.x.
 The Democration of Mongolia /Mongol and Korea, History and Culture, Language/. UB. 2006.Зх.х.

     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats