Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
ӨРХ ГЭРИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОЙЛГОЛТ, УХАГДАХУУН
2011/11/19
Монгол Улс зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээс хойш даруй 20 гаруй жил өнгөрч, гэр бүл гэдэг ойлголт хүмүүсийн ухамсарт маш чухал байр суурь эзлэх болжээ. Энэ хугацаанд хүмүүсийн сэтгэхүй, амьдрах арга ухаан нь ч бас өөрчлөгдөж ирсэн. Монголчууд Ганц мод гал болдоггүй, ганц хүн айл болдоггүй" гэж ярьдаг. Тиймээс гэр бүл гэдэг асуудал нь зөвхөн ганц хүний тухай яригддаг асуудал бус, хоёр ба түүнээс дээш хүний амьдралын асуудал болж тавигддагаараа олон судлаач эрдэмтдийн судладаг асуудлуудын нэг болсоор ирсэн. Түүхийн цаг хугацааны туршид гэр бүл нь өөрийн гэсэн бие даасан шинжлэх ухаан болж хөгжиж, өргөжсөөр байгаа.
Улаанбаатар дээд сургуулийн багш гэр бүл судлаач Б.Оюунсүрэн
дэлгэрэнгүй
Өрхийн эдийн засгийн үндсэн ухагдахуун
2011/11/19
Өрхийн эдийн засгийн мөн чанар:
Эдийн засгийн ухааны гараа болон хүрэх нэг нь бүгд л хүн дээр төвлөрдөг. Үндэсний эдийн засгийн төв нь ч мөн хүн юм. Хүн нь гэр бүл гэдэг нийгмийн анхдагч бүлгийн судалгааны нэгж гэдэг утгаараа бүх зүйлийн гол судлагдахуун болдог.
Улаанбаатар дээд сургуулийн багш гэр бүл судлаач Б.Оюунсүрэн
дэлгэрэнгүй
Өрхийн эдийн засгийн төрөл:
2011/11/19
1/ Гэр бүлийн хэлбэрээр нь ангилсан ангилал:
- Дан гэр бүлийн өрхийн эдийн засаг
- Их / өргөн/ гэр бүлийн өрхийн эдийн засаг
2/ Орлогын байдлаас нь хамаарсан ангилал:
- Орлого сайнтай гэр бүлийн эдийн засаг:
- Орлогын олон эх үүсвэртэй, хэрэглээний түвшингөөс давсан орлоготой.
- Хувиараа бизнес эрхэлдэг гэр бүлийн эдийн засаг
- Цалингаараа амьдардаг гэр бүлийн эдийн засаг
- Ядуу давхаргын гэр бүлийн эдийн засагдэлгэрэнгүй
ӨРХ ГЭРИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ
2011/11/20
Дэлхий дээр амьдралаа авч яваа бүхий л гэр бүлүүдийн хамгийн ихээр хүсч буй зүйл бол амар тайван, аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун амьдрал юм. Гэвч амьдралын төлөө явж буй цаг хугацаа нь хязгаарлагдмал юм. Гэр бүлийн хувьд бүх гишүүд нь сэтгэл хангалуун байх нь олон хүчин зүйлээс шалтгаална.
дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ ӨРХИЙН АЖ АХУЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ ОНЦЛОГ
2011/11/20
Монголчууд нь мал аж ахуй эрхлэж, ус бэлчээрийн сайныг даган нүүдэллэн амьдрах явцад өрхийн аж ахуйгаа эрхлэх өөрсдийн менежмент арга барилтай болсон юм.дэлгэрэнгүй
Өрхийн аж ахуйн менежментийн сургааль:
2011/11/20
Монгол өрхийн аж ахуйн онцлог нь түүхэн цаг үеэрээ судлагдахаас гадна тухайн үеийн Монгол улсыг удирдаж байсан удирдагчдын мэргэн оюун ухаантай холбоотой бөгөөд энэ нь өрхийн аж ахуйн менежментийн арга барил, сургаал, зөвлөмжүүдтэй холбоотой юм
дэлгэрэнгүй
ӨРХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН 0Р0ЛЦ00
2011/11/20
Өрх гэрийн эдийн засгийн харилцаанд эхнэр нөхрийн үүрэг, оролцоо хамгийн чухал бөгөөд уг харилцаанд хүүхэд ч гэсэн гол байрыг эзэлдэг. Тиймээс гэр бүлийн эдийн засгийн мэдлэг, ойлголтыг хүүхдэд зааж ойлгуулах хэрэгтэй бөгөөд уг асуудлаар хичээл сургалт болгон дадлагажуулбал илүү ур дүнтэй юм.
дэлгэрэнгүй
Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт ба өрх гэрийн эдийн засаг
2011/11/20
Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн үйл ажиллагаа, зах зээлийн хөдөлмөрлөх хүчний оролцоо өрхийн эдийн засгийн амьдралын түвшин, өрхийн эдийн засагт чухал асуудал бөгөөд эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэх нь нийгмийн бүх хөдөлмөрлөх хүчний тоо хэмжээ болон чанар, нийгмийн нөөцийн хөдөлмөрлөх хүчний эрэлт хэрэгцээ болон нийлүүлэлт зэрэгт асар их үзүүлдэг юм.
дэлгэрэнгүй
Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоонд нөлөөлөх хүчин зүйлс
2011/11/20
Эмэгтэйчүүдийн хувьд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцоход дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг.
1. Цалингийн хэмжээнд үзүүлэх хүчин зүйлс
а. Боловсролын түвшин,
Ь.Эмэгтэй ажил эрхлэгчдийн талаарх  нийгмийн хэрэгцээ
с. Нийгмийн бодлогын цалингийн хувийн өсөлт
а1. Цалингийн ялгаадэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats